Biomasa, Ekologija, Geotermalna enegija, Obnovljivi viri energije, Viri energije, Zrak in voda

Popular

Hidroenergija

Zaradi  sončnega  obsevanja,  ki  dospe  na  površino  Zemlje,  voda  neprestano  kroţi.  To ...

All

Popular

Toplotne črpalke ZRAK-VODA

V naši okolici so neizmerne količine zraka . Lahko bi rekli, da je ta količina “neizčrpna”. Naj večjo težavo nam predstavljajo temperature zunanjega zraka, ki so precej nestabilne in so podvržene velikim nihanjem....

All

Top Rated

Toplotne črpalke ZEMLJA-VODA

Za toplotne črpalke zemlja-voda se uporablja tudi izraz slanica-voda. Zemlja absorbira sončno svetlobo skozi vse leto. Najpogosteje toploto iz zemlje črpamo iz površinskih slojev in bolj redko iz njenih globin. Količina odvzete...

All

Latest

Toplotne črpalke ZRAK-VODA

V naši okolici so neizmerne količine zraka . Lahko bi rekli, da je ta količina “neizčrpna”. Naj večjo težavo nam predstavljajo temperature zunanjega zraka, ki so precej nestabilne in so podvržene velikim nihanjem....

  • Solarna energija
  • Geotermalna enegija
  • Zrak in voda
  • Biomasa

GEOTERMALNA ENERGIJA

V  Zemljini  notranjosti  nastajajo  ogromne  količine  toplote,  ki  nenehno  potujejo  iz ...

Vodik

Vodik je element, ki poganja energijske procese na Soncu. Sončna energija namreč nastane zaradi...

Lesna biomasa

V Sloveniji je les narodno in energetsko bogastvo, saj od  skupne površine Slovenije  20.253 km 2...