Category: Ekologija

Ekologija

Popular

Ekologija

Latest

Ekologija

Popular

ENERGIJA IN OKOLJE

Ne glede na fazo blaginje, ki jo je zadnja gospodarska kriza v letih 2008 do 2010 sicer prekinila,...

Ekologija

Top Rated

ENERGIJA IN OKOLJE

Ne glede na fazo blaginje, ki jo je zadnja gospodarska kriza v letih 2008 do 2010 sicer prekinila,...

Ekologija

Latest

ENERGIJA IN OKOLJE

Ne glede na fazo blaginje, ki jo je zadnja gospodarska kriza v letih 2008 do 2010 sicer prekinila,...

  • Solarna energija
  • Geotermalna enegija
  • Zrak in voda
  • Biomasa

GEOTERMALNA ENERGIJA

V  Zemljini  notranjosti  nastajajo  ogromne  količine  toplote,  ki  nenehno  potujejo  iz ...

Vodik

Vodik je element, ki poganja energijske procese na Soncu. Sončna energija namreč nastane zaradi...

Lesna biomasa

V Sloveniji je les narodno in energetsko bogastvo, saj od  skupne površine Slovenije  20.253 km 2...