Category: Energija

Energija

Popular

ENERGENTI

Energija  je  ključni  dejavnik  človekovega  razvoja  in  zagotavlja  ţivljenjske  ravni  skozi ...

Energija

Latest

Energija

Popular

Energija

Top Rated

Energija

Latest

Sončna energija

Sončno energijo, ki jo s sevanjem prejmemo na Zemljo, lahko izkoriščamo na tri načine: 1.  S ...

  • Solarna energija
  • Geotermalna enegija
  • Zrak in voda
  • Biomasa

GEOTERMALNA ENERGIJA

V  Zemljini  notranjosti  nastajajo  ogromne  količine  toplote,  ki  nenehno  potujejo  iz ...

Vodik

Vodik je element, ki poganja energijske procese na Soncu. Sončna energija namreč nastane zaradi...

Lesna biomasa

V Sloveniji je les narodno in energetsko bogastvo, saj od  skupne površine Slovenije  20.253 km 2...