Category: Viri energije

Viri energije

Popular

PORABA ENERGIJE

Človeštvo  potrebuje  vse  več  energije  zaradi  naraščanja  števila  prebivalstva  in  zaradi ...

Viri energije

Latest

Viri energije

Popular

PORABA ENERGIJE

Človeštvo  potrebuje  vse  več  energije  zaradi  naraščanja  števila  prebivalstva  in  zaradi ...

Viri energije

Top Rated

Podtalna voda

Toplota podtalnice je za izkoriščanje s toplotno črpalko zelo ugoden energetski vir. Njena...

Viri energije

Latest

Sestavni deli toplotne črpalke

Glavni sestavni deli toplotne črpalke zrak-voda so: krmilje,uparjalnik,kondenzator,kompresor inekspanzijski element. Poleg osnovnih sestavnih delov napravo sestavljajo še povezovalni vodi, ki osnovne dele povezujejo,...

  • Solarna energija
  • Geotermalna enegija
  • Zrak in voda
  • Biomasa

GEOTERMALNA ENERGIJA

V  Zemljini  notranjosti  nastajajo  ogromne  količine  toplote,  ki  nenehno  potujejo  iz ...

Vodik

Vodik je element, ki poganja energijske procese na Soncu. Sončna energija namreč nastane zaradi...

Lesna biomasa

V Sloveniji je les narodno in energetsko bogastvo, saj od  skupne površine Slovenije  20.253 km 2...