Category: Viri energije

Viri energije

Popular

Viri energije

Latest

Viri energije

Popular

Viri energije

Top Rated

GEOTERMALNA ENERGIJA

V  Zemljini  notranjosti  nastajajo  ogromne  količine  toplote,  ki  nenehno  potujejo  iz ...

Viri energije

Latest

Sestavni deli toplotne črpalke

Glavni sestavni deli toplotne črpalke zrak-voda so: krmilje,uparjalnik,kondenzator,kompresor inekspanzijski element. Poleg osnovnih sestavnih delov napravo sestavljajo še povezovalni vodi, ki osnovne dele povezujejo,...

  • Solarna energija
  • Geotermalna enegija
  • Zrak in voda
  • Biomasa

GEOTERMALNA ENERGIJA

V  Zemljini  notranjosti  nastajajo  ogromne  količine  toplote,  ki  nenehno  potujejo  iz ...

Vodik

Vodik je element, ki poganja energijske procese na Soncu. Sončna energija namreč nastane zaradi...

Lesna biomasa

V Sloveniji je les narodno in energetsko bogastvo, saj od  skupne površine Slovenije  20.253 km 2...