Category: Viri energije

Viri energije

Popular

Viri energije

Latest

Viri energije

Popular

ENERGIJA ZRAKA

Prostorska porazdelitev povprečne letne temperature  zraka  sledi reliefu Slovenije. Najtopleje je...

Viri energije

Latest

Sestavni deli toplotne črpalke

Glavni sestavni deli toplotne črpalke zrak-voda so: krmilje,uparjalnik,kondenzator,kompresor inekspanzijski element. Poleg osnovnih sestavnih delov napravo sestavljajo še povezovalni vodi, ki osnovne dele povezujejo,...

  • Solarna energija
  • Geotermalna enegija
  • Zrak in voda
  • Biomasa

GEOTERMALNA ENERGIJA

V  Zemljini  notranjosti  nastajajo  ogromne  količine  toplote,  ki  nenehno  potujejo  iz ...

Vodik

Vodik je element, ki poganja energijske procese na Soncu. Sončna energija namreč nastane zaradi...

Lesna biomasa

V Sloveniji je les narodno in energetsko bogastvo, saj od  skupne površine Slovenije  20.253 km 2...