Category: Solarna energija

Solarna energija

Popular

ENERGIJA SONCA

Na[e sonce je zvezda, ki zaradi zlitja vodikovih jeder v notranjosti oddaja v vesolje ogromno količino energije. Sončna energija, ki prispe na površino Zemlje, je 15.000-krat višja od celotne energetske porabe človeštva. V tem poglavju obravnavamo energijo, ki jo Zemlja prejme preko elektromagnetnega valovanja – Sončnega sevanja. Pri tem so predstavljeni vplivi lokacije, reliefa, ekspozicije in drugih lokalnih značilnosti na količino prejete energije. Prav tako so podrobneje predstavljeni različni deli Slovenije glede danosti po količini prejete sončne energije.

Solarna energija

Popular

ENERGIJA SONCA

Na[e sonce je zvezda, ki zaradi zlitja vodikovih jeder v notranjosti oddaja v vesolje ogromno količino energije. Sončna energija, ki prispe na površino Zemlje, je 15.000-krat višja od celotne energetske porabe človeštva. V tem poglavju obravnavamo energijo, ki jo Zemlja prejme preko elektromagnetnega valovanja – Sončnega sevanja. Pri tem so predstavljeni vplivi lokacije, reliefa, ekspozicije in drugih lokalnih značilnosti na količino prejete energije. Prav tako so podrobneje predstavljeni različni deli Slovenije glede danosti po količini prejete sončne energije.

Solarna energija

Top Rated

ENERGIJA SONCA

Na[e sonce je zvezda, ki zaradi zlitja vodikovih jeder v notranjosti oddaja v vesolje ogromno količino energije. Sončna energija, ki prispe na površino Zemlje, je 15.000-krat višja od celotne energetske porabe človeštva. V tem poglavju obravnavamo energijo, ki jo Zemlja prejme preko elektromagnetnega valovanja – Sončnega sevanja. Pri tem so predstavljeni vplivi lokacije, reliefa, ekspozicije in drugih lokalnih značilnosti na količino prejete energije. Prav tako so podrobneje predstavljeni različni deli Slovenije glede danosti po količini prejete sončne energije.

  • Solarna energija
  • Geotermalna enegija
  • Zrak in voda
  • Biomasa

GEOTERMALNA ENERGIJA

V  Zemljini  notranjosti  nastajajo  ogromne  količine  toplote,  ki  nenehno  potujejo  iz ...

Vodik

Vodik je element, ki poganja energijske procese na Soncu. Sončna energija namreč nastane zaradi...

Lesna biomasa

V Sloveniji je les narodno in energetsko bogastvo, saj od  skupne površine Slovenije  20.253 km 2...