Skip to content

Jedrska energija

  jedrska energija

  Atom je najmanjši del zgradbe snovi, ki ga kemijsko ni več mogoče razcepiti. Kadar želimo razcepiti atome, govorimo o tako imenovanih jedrskih reakcijah.

  Jedrska energija pridobiva energijo s cepitvijo jeder atomov. Proizvajanje energije temelji na verižni reakciji cepitve jeder, pri čemer se sprošča velika količina toplote. Ali pa če to povemo na bolj enostaven način. Jedrska energija je čist in učinkovit način kuhanja vode, s katerim nastane para, ki obrača turbine in proizvaja električno energijo.

  Uranovo gorivo je sestavljeno iz majhnih, trdih keramičnih peletov, ki so zapakirani v dolge navpične cevi. V reaktor se vstavijo svežnji tega goriva.

  En sam uranov pelet, ki je nekoliko večji od radirke, vsebuje enako energijo kot tona premoga, 3 sodi nafte ali okrog 5200 kubičnih metrov zemeljskega plina. Vsak pelet uranovega goriva zagotavlja do pet let toplote za proizvodnjo električne energije. Ker je uran ena od najbolj razširjenih kovin na svetu, lahko zagotavlja gorivo za komercialne jedrske elektrarne na svetu še več generacij.

  Zasnovo jedrske elektrarne lahko razdelimo na jedrski del in konvencionalni (običajni termoelektrarniški) del.

  V jedrskem delu iz energije, ki se sprosti pri cepitvi jeder urana nastaja toplota, ki greje vodo v primarnem sistemu. Primarna voda v uparjalniku odda toploto na sekundarno vodo, katera se zaradi nižjega tlaka v sekundarnem sistemu uparja. Primarna in sekundarna voda se ne mešata, med njima se prenaša le toplota, ki je potrebna za proizvodnjo pare.

  V konvencionalnem delu (sekundarnem) para poganja turbino. Naloga turbine je, da iz toplote (pare) proizvaja mehansko energijo (rotacijo), slednjo pa generator pretvori v električno energijo. Pri tem je cikel pretvorbe jedrske energije do električne energije zaključen.

  Jedrska energija ima veliko koristi tudi za okolje. Elektrarne ne sežigajo nobenih materialov, zato ne proizvajajo stranskih produktov izgorevanja. Ker jedrske elektrarne ne proizvajajo toplogrednih plinov, tako pomagajo varovati kakovost zraka in blažiti podnebne spremembe.

  Kar zadeva učinkovitost in zanesljivost, se noben drug vir električne energije ne more primerjati z jedrskim. Jedrske elektrarne lahko več mesecev neprekinjeno proizvajajo električno energijo v velikem obsegu in brez prekinitev. Jedrska energija zagotavlja približno 10 odstotkov svetovne električne energije.

  PREDNOSTI IN SLABOSTI JEDRSKE ELEKTRARNE

  Prednosti:

  • Zelo zanesljiva oskrba z električno energijo;
  • Cena proizvedene električne energije je zelo stabilna;
  • Ne povzroča izpustov toplogrednih plinov.

  Slabosti:

  • Zaradi proizvajanja energije pa nastajajo radioaktivni odpadki;
  • Nastajajo možnosti za izpust radioaktivnega sevanja;
  • Tveganje jedrskih nesreč;
  • Če pride do jedrske nesreče, so posledice lahko zelo hude.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *