Skip to content

Kako razložiti energijo

  fosilna energija

  Energija je opredeljena kot zmožnost opravljanja dela. Energija se nahaja v številnih stvareh in ima lahko različne oblike. Kinetična energija je na primer energija gibanja, potencialna energija pa je energija, ki je posledica položaja ali strukture predmeta. Energija se nikoli ne izgubi, lahko pa se pretvori iz ene oblike v drugo.

  Sodoben način življenja zahteva čedalje več energije za opravljanje različnih del in procesov. Energijo potrebujemo za obdelavo kmetijskih površin s stroji, za proizvodnjo gnojil in tako tudi za proizvodnjo hrane. Potrebujemo jo tudi za ogrevanje in delovanje našega doma ( pomivanje posode, pranje perila, pripravo hrane, za elektriko itd.). Energija je tudi zelo pomemben del industrije za izvajanje različnih industrijskih procesov. Potrebujemo jo tudi v prometu, saj je nujna za delovanje avtomobilov, tovornjakov, vlakov, ladij in letal. Seveda jo potrebujemo tudi za številne druge dejavnosti in različne navade, ki so posledica razvitega sodobnega življenja.

  VIRI ENERGIJE

  Viri primarne energije so različnih oblik, vključno z jedrsko energijo, fosilno energijo (nafta, premog in zemeljski plin), ter obnovljivimi viri, kot so vetrna, sončna, geotermalna in vodna energija. Ti primarni viri se pretvorijo v električno energijo, to se pravi v sekundarni vir energije, ki po daljnovodih in drugi prenosni infrastrukturi teče do vašega doma in podjetja.

  FOSILNI VIRI ENERGIJE

  Fosilni viri energije, kot so nafta, premog in zemeljski plin, so neobnovljivi viri, ki so nastali, ko so prazgodovinske rastline in živali odmrle in so jih postopoma pokopale plasti kamnin. V milijonih let so nastale različne vrste fosilnih goriv – odvisno od tega, kakšna kombinacija organskih snovi je bila prisotna, kako dolgo je bila zakopana ter kakšne so bile temperaturne in tlačne razmere v tem času.

  Danes industrija fosilnih goriv te vire energije pridobiva z vrtanjem ali rudarjenjem, jih sežiga za proizvodnjo električne energije ali jih rafinira za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali prevoz. V zadnjih 20 letih je skoraj tri četrtine emisij, ki jih povzroča človek, nastalo zaradi izgorevanja fosilnih goriv.

  Danes organi, ki so odgovorni za energijo vzdržujejo nujne rezerve nafte, skrbijo za odgovoren razvoj naftnih in plinskih virov ter izvajajo regulativne naloge na področju zemeljskega plina. Poleg tega znanstveniki za energijo razvijajo tehnologije za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in zagotavljanjo, da bodo fosilni viri energije igrali pomembno vlogo v prihodnosti. 

  PREDNOSTI IN SLABOSTI FOSILNE ENERGIJE

  Prednosti:

  • Razpoložljiva je velika količina premoga v rudnikih in tudi na odprtih kopih, posledično to omogoča cenovno sprejemljivo proizvodnjo električne energije;
  • Plinske elektrarne zavzamejo malo prostora;
  • Vzdrževanje in obratovanje je enostavno;
  • Pri kombinirani proizvodnji (elektrike in toplote skupaj) se lahko izkoristi do 80% goriva

  Slabosti:

  • Termoelektrarne z deponijami premoga zavzemajo veliko prostora;
  • Cena goriva vpliva na ceno proizvodnje električne energije;
  • Klasične termoelektrarne slabo vplivajo na okolje, saj proizvajajo velike količine odpadnega pepela;
  • Proizvajajo se tudi velike količine plinov, ki so za okolje škodljivi;
  • Zaradi sproščene toplote, ki je ne pretvorimo v električno energijo, slabo vplivamo na okolje z dodatnim segrevanjem rek.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *