Naloga krmilja je upravljanje z vsemi aktivnimi elementi toplotne črpalke.

Za pravilno krmiljenje in regulacijo so potrebni podatki, kot so različne temperature, tlaki, stanja varnostnih elementov ki jih zajemamo in obdelujemo s krmilnikom.

Vsa logika in parametri se nastavljajo v krmilniku, ta nato upravlja z ostalimi elektro komponentami (rele, kontaktor, mehki zagon, obtočna črpalka, grelec ohišja kompresorja, ventilator …).