Uparjalnik je eden izmed osnovnih delov toplotne črpalke. Uparjalnik je prenosnik toplot, v katerem pride do popolnega uparjanja hladilnega sredstva zaradi toplote, ki jo odvzamemo okolici (voda, zrak, glikol, zemlja …).

Najpomembnejši podatek je hladilna moč uparjalnika, ki je odvisna od njegove površine, temperaturne razlike med izvorom toplote in hladilnim sredstvom ter koeficienta prenosa toplote.


Glede na vir energije se uporabljajo različne izvedbe uparjalnikov:

  • V primeru toplotne črpalke zemlja-voda, ko se kot vir toplotne energije uporablja energija tal, v zaprtem cevnem sistemu pa kroži zmes glikola in vode, se najpogosteje uporabljajo ploščati uparjalniki. Enaki uparjalniki se uporabljajo v toplotnih črpalkah voda-voda, ki kot vir toplotne energije uporabljajo površinske vode.

  • V primeru toplotne črpalke voda-voda, ko se kot vir toplotne energije uporablja energija podtalnice, ki služi tudi kot prenosni medij, se uporabljajo spiralni uparjalniki, ki morajo biti iz nerjavečega jekla.
  • V primeru toplotne črpalke zrak-voda, ko se kot vir toplotne energije uporablja energija zraka, ki služi tudi kot prenosni medij, se uporabljajo cevno-lamelni uparjalniki, kjer so cevi bakrene, lamele pa so iz aluminija .