V  Zemljini  notranjosti  nastajajo  ogromne  količine  toplote,  ki  nenehno  potujejo  iz  globin  na  Zemljino površje. Večina toplotne energije se prenaša s konvekcijo toplote.

Geotermalna energija se  sestoji iz treh komponent, in sicer:

1.  energetskega toka  skozi zemeljsko  skorjo v obliki prenosa snovi (magma, voda, para, plin  ipd.),
2.  toka toplote zaradi prevodnosti,
3.  energije, ki je uskladiščena v kamninah in fluidih zemeljske skorje.

image

Zemlja shranjuje sončno toploto vse leto, saj absorbira kar 46 % sončne energije, ki pade na njeno  površje.  Glavni  vir  toplote  Zemlje  je  Zemljina  notranjost.  Vsakih  1000  m  globine  naraste  temperatura  za  10  °C.  Povprečno  se  s  prevajanjem  toplote  iz  notranjosti  Zemlje  na  površino  tal  prenese  1,4  Wh/m 2 .  Za  razliko  od  drugih  virov,  ki  jih  uporabljamo  za  gretje  in  hlajenje  in  jih  moramo prenašati na velike razdalje, je energija Zemlje na razpolago povsod in v velikih količinah  (Dvoršak, 2010). Zemlja zaradi majhne topotne  prevodnosti počasi prenaša toploto in ima visoko  toplotno shranjevalno kapaciteto. Njena temperatura se počasi spreminja, zato lahko toploto, ki jo je  Zemlja absorbirala v poletnem času, učinkovito uporabimo v zimskem času.

image

Naslednja toplotna značilnost Zemlje je, da nekaj metrov zemeljske  površine deluje kot izolator in  izolira zemljo in vodo pod površino. Zaradi tega je sprememba temperature zemlje v globini veliko  manjša v primerjavi s temperaturo zraka. Tako je pozimi zemlja toplejša od okoliškega zraka, poleti  pa  hladnejša.  Toplota  zemlje  in  vode,  ki  je  pod  površino,  predstavlja  obnovljiv  vir  energije,  uporaben skozi vse leto in ga lahko uporabljamo za segrevanje in  hlajenje stanovanjskih objektov  (Grobovšek, 2010).

image