Glavni sestavni deli toplotne črpalke zrak-voda so:

  • krmilje,
  • uparjalnik,
  • kondenzator,
  • kompresor in
  • ekspanzijski element.

Poleg osnovnih sestavnih delov napravo sestavljajo še povezovalni vodi, ki osnovne dele povezujejo, regulacijski elementi, enosmerni nepovratni ventili, štiripotni ventil, varnostni elementi, hladivo in v nekaterih primerih (izvedbah) obtočna ali potopna črpalka.

Pri dimenzioniranju hladilnega sistema je zelo pomembno, da uskladimo oz. izberemo primerne komponente, da sistem deluje optimalno oz. se temu skušamo približati.