Dandanes je vse bolj aktualen varčen in ekološko usmerjen način ogrevanja objektov. Zaradi omejenih virov fosilnih goriv je v današnjem svetu trend izrabljanja zelene energije vse bolj aktualen, tako s strani uporabnikov, kot tudi s strani proizvajalcev in zakonskih zahtev in omejitev.

Princip delovanja toplotnih črpalk je znan že iz zgodnjih let 19. stoletja. Naravni prenos energije poteka iz toplejšega telesa na hladnejše telo, toplotna črpalka pa nam omogoča, da ta proces obrnemo. Sprva so se na osnovi tega principa razvijale hladilne naprave.

Toplotne črpalke kot pojem (ang. heat pump) so se začele razvijati v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, bolj intenzivno so se začele uporabljati v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

V zadnjih letih je bil na področju toplotnih črpalk dosežen ogromen napredek, prav tako je na tržišču vedno več proizvajalcev in ponudnikov sanitarnih in ogrevalnih toplotnih črpalk.

Toplotna črpalka je naprava oz. sistem, ki je namenjen izkoriščenju obnovljivih virov energije. Je energetsko učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja objekta in priprave tople sanitarne vode, ki v primerjavi z oljnim kotlom znatno zniža stroške ogrevanja, tudi do 75 %. Omogoča nam tudi pasivno hlajenje objekta in s tem znižanje temperature objekta od 2 do 3 °C. Učinkovitost delovanja je povezana tudi z lastnostmi ogrevanega objekta in lastnostmi ogrevalnih krogov (radiatorsko, talno, toplozračno ogrevanje).

Toplotna črpalka odvzame toploto na eni strani (vir toplote) in s pomočjo kompresorja dvigne temperaturo tej odvzeti toploti ter jo odda na drugi strani (odjemalec – objekt, sanitarna voda).

Za delovanje potrebuje primarni vir energije, ki je elektrika, in sekundami (obnovljivi) vir energije, ki je lahko zrak, voda (podtalnica, površinska voda) ali geotermalna energija.

Prednosti toplotnih črpalk:

  • manjši stroški ogrevanja
  • okolju prijazen način ogrevanja
  • enostavno upravljanje
  • nudijo večje ugodje
  • možnost hlajenja.