Preko površine absorbirajo sončno toploto tudi jezera, reke, morje, ki tako delujejo kot naravni hranilniki toplote. Površinska voda kot toplotni vir ni tako zanimiva za izkoriščanje, saj se njena temperatura spreminja v odvisnosti od temperature okoliškega zraka.